Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:13543/2024
Rezort:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 22.03.2024, 10:18