Návrh legislatívneho zámeru zákona o regulácií vesmírnych aktivít

Číslo materiálu:13495/2024
Rezort:Ministerstvo dopravy SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 21.03.2024, 14:17