Hodnotiaca správa o výsledkoch 1. etapy – Programu podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity za roky 2007 - 2008

Číslo materiálu:UV-19679/2008
Rezort:MZ SR
Rezortné číslo:18681-2/2008-ŠT
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:V zmysle uznesenia vlády SR č.680/2007 úlohy C.2
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:43