Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov(stavebný zákon)

Číslo materiálu:12013/2015/B623-SV/18743-M
Rezort:ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 02.04.2015, 08:26