Návrh zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:11075/2013
Rezort:Správa štátnych hmotných rezerv SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Správy štátnych hmotných rezerv
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 22.04.2013, 09:39