Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

106.

12.01.2016, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 42150/2015
    Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
  2. Č.m.: 43327/2015
    Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  3. Č.m.: 240/2016
    Predkladá: minister financií Slovenskej republiky
aktualizované 13.01.2016, 11:32