102. rokovanie LRV SR

10.11.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 33526/2015
  Predkladá: minister vnútra Slovenskej republiky
 2. Č.m.: 33518/2015
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 3. Č.m.: 33531/2015
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 4. Č.m.: 36774/2015
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: 36630/2015
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 6. Č.m.: 36787/2015
  Predkladá: minister zdravotníctva
 7. Č.m.: 36780/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 8. Č.m.: 37325/2015
  Predkladá: minister zdravotníctva
aktualizované 11.11.2015, 10:13