Návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene niektorých zákonov

Číslo materiálu:04050/2015/B624-SV/18514-M
Rezort:ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 02.04.2015, 08:27