Návrh legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov

Číslo materiálu:020836/2024/oLG
Rezort:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.05.2024, 08:59