Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2023

27
Číslo materiálu:MF/008245/2023-264
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií SR
Podnet:NARIADENIE RADY (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 30.03.2023, 11:24