Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

99.

22.09.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 30325/2015
    Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  2. Č.m.: 32005/2015
    Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
aktualizované 23.09.2015, 11:25