Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

98.

25.08.2015, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 28815/2015
  Predkladá: minister životného prostredia
 2. Č.m.: 29120/2015
  Predkladá: generálny prokurátor
 3. Č.m.: 29011/2015
  Predkladá: minister obrany
 4. Č.m.: 29010/2015
  Predkladá: minister obrany
 5. Č.m.: 29009/2015
  Predkladá: minister obrany
 6. Č.m.: 28775/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti
 7. Č.m.: 28976/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti
 8. Č.m.: 29170/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti
 9. Č.m.: 29244/2015
  Predkladá: minister hospodárstva Slovenskej republiky
 10. Č.m.: 29272/2015
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 11. Č.m.: 29296/2015
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
aktualizované 26.08.2015, 10:39