Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

21
Číslo materiálu:2022/17878-A1810
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.08.2022, 12:07