Rôzne:
Vedenie sociálneho dialógu - zmeny v predčasných dôchodkoch v nadväznosti na spoločný list zamestnávateľov z 23.11.2023, legislatívny proces (LP/2024/130) k návrhu zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a zmena podmienok nariadenia SR č. 383/2023 Z. z. o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu schváleného na rokovaní vlády SR dňa 2.5.2024

Číslo materiálu:-
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:APZD
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
aktualizované 13.05.2024, 13:05