Podpora rozvoja vidieka v Programe rozvoja vidieka 2014-2022 a Strategickom pláne spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 - čerpanie a návrh alokácie pre obce do 1 000 obyvateľov

Číslo materiálu:-
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Združenie miest a obcí Slovenska
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Stanovisko:
aktualizované 13.05.2024, 11:06