Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:-
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Združenie miest a obcí Slovenska
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Stanovisko:
aktualizované 13.05.2024, 11:06