Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

1.

11.12.2023, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: MF/018077/2023-41
  Predkladá: minister financií
 2. Č.m.: .
  Predkladá: minister financií
 3. Č.m.: .
  Predkladá: minister práce
 4. Č.m.: .
  Predkladá: minister financií
aktualizované 30.01.2024, 09:27