Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

1.

28.11.2023, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 40459/2023
    Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
  2. Č.m.: 43093/2023
    Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  3. Č.m.: 44655/2023
    Predkladá: minister dopravy SR
aktualizované 28.11.2023, 15:26