Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

22.

26.09.2022, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20309/2022-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 2. Č.m.: 5374/2022-710
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 3. Č.m.: 7897/2022-920
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 07738/2022-2062-74247
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 5. Č.m.: 40909/2022-2062-88817
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 6. Č.m.: 11381/2022/LO
  Predkladá: podpredseda vlády SR
 7. Č.m.: UNMS/00534/2022-801
  Predkladá: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 8. Č.m.: 4213/2022-1.7.3
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 9. Č.m.: 6399/2022-1.7.3
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 10. Č.m.: S20555-2022-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 11. Č.m.: stiahnutý predkladateľom
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 12. Č.m.: stiahnutý predkladateľom
  Predkladá: Úrad vlády SR
 13. Č.m.: .
  Predkladá: .
aktualizované 05.12.2022, 16:06