Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

49.

29.03.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 3551/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 9735/2022
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 3. Č.m.: 10225/2022
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 4. Č.m.: 9971/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 9786/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 6. Č.m.: 10284/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 7. Č.m.: 3936/2022
  Predkladá: minister vnútra
 8. Č.m.: 10541/2022
  Predkladá: minister vnútra
 9. Č.m.: 10298/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva
aktualizované 25.01.2023, 13:11