Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

75.

02.04.2019, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 9669/2019
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 2. Č.m.: 8868/2019
  Predkladá: minister spravodlivosti
 3. Č.m.: 9197/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 9213/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
aktualizované 02.04.2019, 14:23