Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

61.

11.09.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 29871/2018
  Predkladá: minister obrany
 2. Č.m.: 24850/2018
  Predkladá: minister hospodárstva
 3. Č.m.: 22742/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 30918/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 5. Č.m.: 25721/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 28310/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 7. Č.m.: 30396/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 8. Č.m.: 30959/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 9. Č.m.: 30089/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
aktualizované 12.09.2018, 11:05