Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

57.

19.06.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 21167/2018
    Predkladá: minister hospodárstva
  2. Č.m.: 20574/2018
    Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
aktualizované 19.06.2018, 11:48