Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

11.

18.10.2016, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 29070/2016
    Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
  2. Č.m.: 29069/2016
    Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
  3. Č.m.: 29144/2016
    Predkladá: minister financií
aktualizované 19.10.2016, 10:13