Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

4.

28.06.2016, 10:00
Nová budova ÚV
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20774/2016
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 2. Č.m.: 20799/2016
  Predkladá: minister hospodárstva
 3. Č.m.: 20900/2016
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 20903/2017
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 20901/2016
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 20897/2016
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: 20898/2016
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 30.06.2016, 13:26