Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

64.

08.07.2014, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 26822/2014
    Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  2. Č.m.: 26087/2014
    Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 08.07.2014, 14:21