Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2021

18
Číslo materiálu:14029/2022-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 527 z 3. októbra 2012
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.03.2022, 12:29