Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

7.

09.10.2012, 14:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: MF/022735/2012-41
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
  2. Č.m.: 7784/2012-min
    Predkladá: minister životného prostredia SR
  3. Č.m.: 20009/2012/SLP/z.55230-M
    Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
aktualizované 10.10.2012, 08:54