Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

2
Číslo materiálu:MF/007822/2020-632
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:Úloha B.10 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491 z 2. októbra 2019
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2020, 17:08