Návrh na prístup Slovenskej republiky k Protokolu doplňujúcemu Dohovor o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel

Číslo materiálu:3708/2022
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.02.2022, 08:22