Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

5.

05.03.2024, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 6624/2024
    Predkladá: minister financií SR
  2. Č.m.: 7897/2024
    Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
  3. Č.m.: 10599/2024
    Predkladá: ministerka kultúry SR
aktualizované 05.03.2024, 15:42