Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

85.

30.05.2023, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 19252/2023
    Predkladá: minister financií SR
  2. Č.m.: 19098/2023
    Predkladá: minister zdravotníctva SR
  3. Č.m.: 20167/2023
    Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 30.05.2023, 15:28