Návrh zákona o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Číslo materiálu:/2023
Rezort:Ministerstvo dopravy SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 02.02.2023, 14:16