Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

68.

27.10.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 37192/2022
    Predkladá: podpredseda vlády SR
  2. Č.m.: 36309/2022
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
  3. Č.m.: 41713/2022
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
aktualizované 25.01.2023, 12:55