Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

66.

18.10.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 36509/2022
  Predkladá: minister vnútra
 2. Č.m.: 38249/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 3. Č.m.: 38711/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 38738/2022
  Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
 5. Č.m.: 38762/2022
  Predkladá: minister životného prostredia SR
aktualizované 25.01.2023, 12:59