Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

47.

22.02.2022, 09:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 4933/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 2. Č.m.: 4882/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 4880/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 4883/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 4885/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 4887/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 23.02.2022, 09:35