Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

44.

25.01.2022, 10:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 27938/2021
    Predkladá: minister zdravotníctva
  2. Č.m.: 27940/2021
    Predkladá: ministerka kultúry
  3. Č.m.: 27937/2022
    Predkladá: ministerka kultúry
aktualizované 27.01.2022, 09:07