Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

43.

18.01.2022, 10:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 27941/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 27943/2021
  Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
 3. Č.m.: 30064/2021
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 4. Č.m.: 1234/2022
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
aktualizované 18.01.2022, 14:31