1. rokovanie LRV SR

14.07.2020, 11:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 12304/2020
  Predkladá: minister zdravotníctva
 2. Č.m.: 12302/2020
  Predkladá: minister zdravotníctva
 3. Č.m.: 13923/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 13131/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 5. Č.m.: 14404/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 6. Č.m.: 14137/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: 14138/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 8. Č.m.: 13502/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 9. Č.m.: 13500/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 10. Č.m.: 13499/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 11. Č.m.: 13498/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 12. Č.m.: 13497/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 13. Č.m.: 13496/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 14. Č.m.: 13495/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 15. Č.m.: 13494/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 16. Č.m.: 13493/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 14.07.2020, 15:16