Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

87.

19.11.2019, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 27333/2019
  Predkladá: minister spravodlivosti
 2. Č.m.: 24640/2019
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 3. Č.m.: 24694/2019
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 4. Č.m.: 24695/2019
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 5. Č.m.: 24698/2019
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 6. Č.m.: 26763/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 7. Č.m.: 25665/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 8. Č.m.: 25664/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
aktualizované 19.11.2019, 15:07