Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

77.

07.05.2019, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 9754/2019
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  2. Č.m.: 11603/2019
    Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
aktualizované 07.05.2019, 12:39