Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

72.

26.02.2019, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 4291/2019
  Predkladá: ministerka vnútra
 2. Č.m.: 4442/2019
  Predkladá: minister spravodlivosti
 3. Č.m.: 3840/2019
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 4. Č.m.: 3966/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 5. Č.m.: 4532/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 6. Č.m.: 3848/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 7. Č.m.: 4644/2019
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 8. Č.m.: 3703/2019
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 9. Č.m.: 3946/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 26.02.2019, 14:15