Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

68.

18.12.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 42736/2018
  Predkladá: ministerka vnútra
 2. Č.m.: 42734/2018
  Predkladá: minister spravodlivosti
 3. Č.m.: 42840/2018
  Predkladá: minister spravodlivosti
 4. Č.m.: 42825/2018
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 5. Č.m.: 42823/2018
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 6. Č.m.: 42383/2018
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 7. Č.m.: 42387/2018
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
aktualizované 18.12.2018, 14:13