Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

66.

19.11.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 36761/2018
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 36765/2018
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: 37452/2018
  Predkladá: vedúci úradu vlády
 4. Č.m.: 38992/2018
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: 38880/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 37406/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
aktualizované 20.11.2018, 09:21