Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

22.

21.05.2018, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 2018/SVL
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 2. Č.m.: MF/006641/2018-621
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 3. Č.m.: S05237-2018-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 4. Č.m.: 9982/2018-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: 12492/2018–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 22.05.2018, 13:30