Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácií v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:12234/2023
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 29.03.2023, 08:46