Návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:10606/2019
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 11.04.2019, 10:02