Návrh zákona z ... 2012,o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:06379/2012-Op-1
Rezort:Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 16.11.2012, 09:27